Proizvođači

Nudimo vam ekskluzivnost u Srbiji za bilo koji proizvod u ovoj grupi.
Ono što treba da uradite je da naručite 1 kutiju sa neto cenom za uzorke. Na odabranom proizvodu ćemo objaviti informacije o javnoj cijeni i vašim podacima kako bi vas klijenti direktno kontaktirali. Ekskluzivnost za ovaj proizvod zadržavate dok god nešto kupujete, svakog meseca.
Mi praktično prodajemo naše proizvode za vas sa vašom cijenom.
Kontaktirajte nas za saradnju.