Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletnega trgovanja se nanašajo na prodajo preko spletnih strani Keramika.com, katere lastnik je družba Merilly d.o.o., vpisana v Sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju z vpisno številko: 1/02549/00 dne 01.08.1990, matična številka: 5405513 in ID številko za DDV: SI92034535.

Z uporabo naših spletnih strani se hkrati tudi strinjate z uporabo splošnih pogojev. Splošni pogoji se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnevom objave na spletnih straneh in so s tem dnem za drugo pogodbeno stranko zavezujoči. V primeru spremenjenih pogojev in pravil vas bomo na teh straneh sproti obveščali.

Merilly d.o.o. posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (URL št. 14/2003) in v skladu z Obligacijskim zakonikom (URL št. 83/2001) z dne 27. 6. 2003 v primeru, ko v pogojih to ni posebej zapisano.

Podjetje Merilly d.o.o. se obvezuje, da bo zaščitilo vašo zasebnost. Vaše podatke potrebujemo, da zagotovimo nemoten proces končne izvedbe vašega naročila.

Ko naročate blago, nam morate posredovati vaše ime, priimek, naslov, telefon in elektronski naslov. To nam omogoča, da zagotovimo nemoten proces končne izvedbe vašega naročila in da vas lahko obvestimo o morebitnih spremembah ob naročilu.

Vaše podatke bomo občasno uporabili le zato, da vas obvestimo o pomembnejših spremembah, novih storitvah in posebnih ponudbah na naših spletnih straneh, za katere z gotovostjo trdimo, da za vas predstavljajo pomembne informacije. Če teh informacij ne želite prejemati, nas o tem obvestite po elektronski pošti.

Obvezujemo se, da bodo podatki v celoti ostali v lasti podjetja Merilly d.o.o. Ne bomo jih posredovali, prodajali ali zamenjali z nobeno drugo ustanovo, podjetjem ali fizično osebo. Naše spletne strani vključujejo tudi povezave do drugih spletnih strani, ki niso v naši lasti ali kakršnikoli povezavi z nami. Zato podjetje Merilly d.o.o. v nobenem primeru ne more biti odgovorno za dostop do takšnih spletnih strani in za zaščito podatkov na takšnih spletnih straneh.

Z uporabo naših spletnih strani se hkrati tudi strinjate z uporabo informacij na način in v zgoraj opisanih primerih. V primeru spremenjenih pogojev in pravil, vas bomo na teh straneh o tem sproti obveščali.

Kupec lahko v 14 dneh od prejema izdelka sporoči, da kupljenega izdelka ne želi in da od pogodbe odstopa. Blago je dolžan na svoje stroške vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, in sicer v 15 dneh od dneva, ko ga je prevzel. Pravica do odstopa od nakupa ne velja za unikatne izdelke, ki so bili izdelani posebej po navodilih kupca.

Družba ne prevzema odgovornosti zaradi ne-izvajanja storitev in/ali škode izvirajoče iz vzrokov, ki so na strani kupca ali zamud nastalih zaradi ne-delovanja, slabega delovanja ali izpada pretoka informacij oziroma internetnega ali informacijskega sistema družbe. Prav tako Družba ne odgovarja za napake, ki izvirajo iz izpadov ali slabega delovanja električnega toka, komunikacijskih linij, prekinitev internetne povezave ali linije, napak internetnih ponudnikov, slabega delovanja e-mailov, pošte ali stavk delavcev družbe ali ponudnikov določenih storitev ali podizvajalcev, ki so potrebni za izvedbo naročila, ovir ali preprek zaradi domačih ali tujih zakonskih določb, sodnih postopkov ali ukrepov, delovanja tretjih oseb ali drugih vzrokov, katerih ni mogoče pripisati družbi ter v splošnem zaradi ovir ali preprek, katerih družba ne more odstraniti, preprečiti ali se jim izogniti s pomočjo svoje običajne skrbnosti glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja. Družba si pridržuje pravico, da začasno, brez obrazložitve ter v kateremkoli trenutku ustavi ali prekine povezavo s spletnim trgovanjem in/ali dostopom na spletne strani družbe, zaradi tehničnih razlogov ali razlogov povezanih z učinkovitostjo in varnostjo poslovanja brez da bi bila za slednje kakorkoli odgovorna.

Vse cene na spletni strani so brez DDV – ja.

Zaradi trenutnih razmer na trgu (cena plina in surovine) lahko končne cene odstopajo. Za točno ponudbo nas prosim kontaktirajte. Hvala za razumevanje.