Kontakt

KERAMIKA ART-A&A d.o.o.
Adresa: Oreškovićeva 8/1
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Država: Hrvatska

Porezni broj: OIB: HR45775336493

Milovan Bunčić 

Broj telefona: + 385 98 228 165
E-mail: hr1@keramika.com